همه چیز در مورد واکسن روسی کرونا؛ امیدی به مسکو هست؟

رقابت سیاسی کشورها بر سر واکسن کرونا

همه چیز در مورد واکسن روسی کرونا؛ امیدی به مسکو هست؟

ایراس: رسانه های روسیه این روزها حجم بالایی از اخبار در ارتباط با واکسن کرونای ساخت این کشور را منتشر می کنند؛ موضوعی که به سرعت در همه رسانه های مطرح جهان بازتاب پیدا می کند. داشتن دست بالا در ساخت این واکسن، به تازه ترین حوزه رقابت ابرقدرت ها تبدیل شده و حداقل در کوتاه مدت، میتواند چهره ای سازنده و برتر از کشوری ارائه دهد که در این زمینه پیشرو است.  درحالیکه وزارت بهداشت روسیه چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که این کشور مراحل آزمایش بالینی واکسن کرونا را پشت سر گذاشته ...